معرفی شرکت

گروه مهندسی دیبا سازان کاوش به منظور هدايت موثر و گسترش فعاليتها و با تكيه بر دانش و قریب به ربع قرن تجربه اجرائي و تخصصي این شركت ، تشكيل گرديده است.

بدیهی است چنین شرکتی از نظام مبتنی بر یک ساختار مدیریتی منطبق بر استانداردهای روز دنیا برخوردار می باشد.

خدمات شرکت مهندسی دیبا سازان کاوش عبارتست از :