آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک جمهوری اسالمی ایران

2700 متر مربع

تهران

1401/07 - 1401/09

توضیحات پروژه

پروژه کفپوش پلی یورتان سالن سنجش آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک در سال 1401 در محیطی با متراژ حدود 2700 متر مربع آغاز گردید ، مراحل اجرایی این پروزه شامل ساب زنی کف ، اجرای پرایمر ، اجرای لایه های ماستیک و میانی و در نهایت روکش و لایه رویه پلی یورتان بوده است و در نهایت بنا بر در خواست کارفرما خط کشی و شمار ه گذاری و علائم مربوطه نصب گردید

نمونه کارهای مشابه